Gymdocent? Lees deze tips om de aandacht te krijgen tijdens de les

Kinderen zijn vaak snel afgeleid. Dit heeft ook met de leeftijd van het kind te maken,
kinderen van vijf jaar oud kunnen zich 10 tot 15 minuten lang concentreren en kinderen van
elf jaar oud maximaal 25 minuten. Tegenwoordig gaat alles ook een stuk sneller, neem
bijvoorbeeld de kinderprogramma’s op tv. Kinderen zijn gewend aan snelle programma’s die
hun aandacht door de snelle afwisseling vast houden.
Vooral tijdens de gymles is het vaak wat chaotischer dan in het klaslokaal. De kinderen zijn
drukker en er gebeurt ook veel om hen heen waardoor de chaos alleen maar groter wordt,
en dan is het als leerkracht best wel lastig om de aandacht van de groep vast te houden.
Daar zijn natuurlijk wel trucs voor te bedenken, hier volgen aan aantal tips.

Tip 1 
Het is belangrijk dat de activiteiten passen bij de leeftijd en interesses van de groep. Als de
lesstof te moeilijk of te makkelijk is zullen kinderen snel opgeven of hun interesse verliezen.
Leg duidelijk uit wat je van ze verwacht en motiveer ze om mee te doen. Al je zelf
enthousiast bent dan neemt de groep dit vaak automatisch over. Voor inspiratie en leuke
gymspellen kun je een kijkje nemen bij SportenSpelXL.

Tip 2 
Het is handig als je zelf als eerste in het gymlokaal aanwezig bent en de kinderen één voor
één naar binnen laat. Bepaal waar je de kinderen wilt hebben, laat ze plaats nemen op een
bank of in een rij.
Lichaamstaal is ook erg belangrijk, als je zelf rust uitstraalt werkt dat beter dan wanneer je
zelf ook door het lokaal gaat rennen, doe dit dus niet.
Laat het vooral niet uit de hand lopen want het is lastig om een drukke groep weer rustig te
krijgen.

Tip 3 
Geef kinderen die onrustig zijn of waarvan je weet dat ze gauw afgeleid zijn een taak, laat ze
iets voor je klaarleggen of halen waardoor hun aandacht op de taak gericht is en niet op het
verstoren van de les, maar geef ook niet teveel aandacht aan die ene leerling die de les
verstoord, er zitten nog meer kinderen in de groep die willen ook een leuke les. Geef vooral
ook complimenten aan kinderen die het goede voorbeeld geven, of werk met een
beloningsysteem.

De laatste tips is: Wees goed voorbereid.
Bereid je (gym)les goed voor, weet wat je verwacht van de groep en leg dit duidelijk uit.
Wees zelfverzekerd, als je twijfelt of het spel of de opdracht drie keer moet uitleggen
voordat je het goed hebt, is dit voor de groep erg verwarrend en je komt ook niet echt
zelfverzekerd over.