Ik versus ons: Hoe concurreer je als misschien wel 63% van je medewerkers denkt aan weggaan?

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, de lonen vertonen een stijgende lijn en terwijl werkgevers het in het recente verleden ‘voor het zeggen hadden’ is er een duidelijke verschuiving aan de gang. Op dit moment hebben werknemers de regie.

Rapport Hoe Werk Verandert 2.0

Wat betekent dit voor werkgevers en hoe komen ze aan het benodigde talent? En hoe behouden ze deze mensen en zorgen ze voor betrokken medewerkers? Het ADP Research Institute® (ADPRI) heeft onderzoek gedaan en de resultaten gebundeld in het rapport ‘Hoe werk verandert 2.0: De ik versus ons-mentaliteit’

Dit rapport laat zien dat werknemers zich concentreren op hun eigen werk(omgeving), op zoek zijn naar de betekenis van hun baan, en snelle ontwikkelingsmogelijkheden willen (de ‘ik’). Werkgevers, daarentegen, richten zich over het algemeen op het grotere geheel, zoals bijvoorbeeld de financiële prestaties, imago en langetermijn carrièrepaden (de ‘ons’-mentaliteit).

Een groeiende economie opent deuren

In het ADP-onderzoek blijkt dat Europese werknemers loyaler zijn aan hun werkgevers en minder van baan wisselen dan werknemers in andere delen van de wereld. Ter vergelijking: in de VS wisselt volgens het ADP ® Workforce Vitality Report ongeveer 27% van de werknemers ieder jaar van baan.

Tegelijkertijd hebben werkgevers in Europa een onjuist beeld van het aantal werknemers dat openstaat voor een andere baan. In de onderzochte landen is gemiddeld 63% van de werknemers actief of passief op zoek naar een andere baan. Werkgevers schatten dat veel lager in.

Veranderen van werkkring werd de afgelopen tijd ook gemakkelijker. Uit het ADP Nederland Werkgelegenheidsrapport blijkt dat de werkgelegenheid sinds begin 2017 met 122.000 banen is gegroeid. De werkloosheid loopt terug en bedroeg in augustus 4,7% (bron: www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/38/aantal-werkenden-verder-toegenomen).

Hoewel veel werkgevers het erover eens zijn dat het moeilijk is om toptalent te behouden, blijkt dus ook dat werkgevers onderschatten hoeveel van hun medewerkers open staan ​​om van baan te veranderen.

Passief werkzoekend is de nieuwe norm

Volgens 64% van de ondervraagde Europese werknemers bestaat er niet meer zoiets als baanzekerheid. En 47% is van mening dat iedereen altijd op zoek zou moeten zijn naar hun volgende baan, ofwel bij hun huidige werkgever, of ergens anders. Deze resultaten suggereren dat veel werknemers openstaan voor een nieuwe baan, zonder dat ze nu al actief op zoek zijn.

De ontwikkeling in technologie voor werving en selectie draagt hier waarschijnlijk aan bij. Het is makkelijker dan ooit voor medewerkers om online vacatures te vinden en bekijken en informeel contact te leggen met recruiters, omdat via een online CV de achtergrond, expertise en competenties van mensen direct beschikbaar/inzichtelijk zijn.

Een perfecte storm van uitdagende factoren voor behoud van talent

Medewerkers die zich niet gewaardeerd voelen in hun werk, zijn de meest waarschijnlijke ‘zoekers’ naar nieuwe mogelijkheden. Het is dan ook zorgelijk dat, zo blijkt het onderzoek, Europese werknemers zich minder gewaardeerd voelen dan werknemers in de rest van de wereld.

Dit is een serieus probleem in Frankrijk, waar slechts 23% van de werknemers zich gewaardeerd voelt en in het Verenigd Koninkrijk waar dat percentage 38% bedraagt. Daarentegen voelt 58% van de Duitsers zich gewaardeerd op hun werk.

Wanneer het om talentmanagement gaat, sluiten Europese werknemer beter aan bij de wereldwijde trend. De meeste ondervraagden geven aan dat werkgevers op dat gebied slecht presteren, met slechts 31% die hun werkgever een voldoende geeft voor salaris- en bonusregelingen en 38% voor de functionerings- en beoordelingscyclus (performance management). Het mag duidelijk zijn dat werkgevers op het terrein van talentbehoud de nodige hindernissen zullen moeten overwinnen.

Hoe nu verder?

Toch hebben werkgevers zeker de mogelijkheid om kloof tussen ‘ik’ en ‘ons’ aan te pakken.

Investeren in opleiding en ontwikkeling van medewerkers is één manier. Momenteel biedt minder dan de helft van de Europese bedrijven (47%) algemene opleidingsmogelijkheden voor werknemers, en slechts een derde biedt specifieke training om werknemers te helpen om te excelleren in hun huidige rol. Slechts 8% biedt trainingen aan om op de toekomstige marktbehoeften in hun branche in te spelen.

Betere opleidingsprogramma’s kunnen kansen bieden om intern carrièrestappen te maken en tegelijkertijd de betrokkenheid en langetermijn loyaliteit van medewerkers groter te maken. Dit is natuurlijk slechts één van de mogelijkheden, maar het kan een begin zijn op het moment dat werkgevers in heel Europa om moeten gaan met een nieuwe ‘war- for-talent’.